Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

A LINGUAGEM POLÍTICA PRESSUPÕE NO OUTRO UM ADVERSÁRIO DUM FANATISMO IRREDUTÍVEL QUIÇÁ IRREVOGÁVEL UM HEREGE INCAPAZ DE SER CONVERTIDO À VERA FÉ ---NENIAM CIE PARALU SAGE FALEC INTER LUPOJ KRIU LUPE ....NUNCA EM TODA A PARTE A SENSATEZ COMANDA QUE ENTRE LOBOS SE GRITE LOBO ...É UMA FÓRMULA DE APAZIGUAMENTO POLÍTICO SUPONHO DAS ADJECTIVAÇÕES DOS ADVERSÁRIOS POLÍTICOS E OUTROS PALERMÓIDES ANO MASCULINO PALERMOIDANO PALERMOIANINO FEMININO ANINO OU AKADEMIANO COMO NÓDOA? ASOCIANO DE LOJA GRANDE ORIENTA-TE LUSITANO COMO SÓ ARES O SABE ?GRUPANO DE PPP ? KLUBANO BENFIKISTANO? RELIGIANO? EUROPANO ARIANO INSULANO NOT AMERIKANO LISBONANO? URBANO? KRISTANO? MAHOMETANO? ISLAMANO? CIVITANO? KORPORACIANO RESPUBLIKANO? SEKTANO FAMILIANO STATANO la kvereloj inter la ŝtato k la eklezio; liberalisma, totalisma, socialema ŝtato. ☞ demokratio, diktaturo? DIKTAMOLANO? SUFIXO AN O INDIVIDUO SIMPATIZA COM AS IDEIAS ACIMA OU NÃO ....IST SUFIXO QUE INDICA SER PARTICIPANTE ACTIVO É BUDHISTO? KOMUNISTO ? BLOKISTO? SOCIALISTO? KALVINISTO ? ANARKISTO?anarkia; anarkisma; anarkie; anarkisme anarchism - anarkismo anarchist - anarkiisto anarchistic - anarkiisma; anarkia anarchy - anarkio; anarkiismo SAMKLASANO DO PEDRO NUNES OU DOUTRO LYCEU PLATONICUS?É TODA UMA NOMENKLATURA


AKADEMIANO 


ANARO COLECTIVO


AKADEMIANARO


ANECO MEMBRO DA VERA FÉ 


SEJA ELA QUAL É


AKADEMIANECO 


ANARA GREGÁRIO
ANIGINDA IDEIA DIGNADE ADESÃO

DA LINGUAGEM POLÍTICA - LA PUBLICO KUS CIAM IRAS KIEL ANARO DA SAPOJ POR LA KRIEMULOJ O PÚBLICO COMO UM COLECTIVO DE CARNEIROS OU REBANHO CORRE ATRÁS DOS QUE MAIS GRITAM KRIE CRY FREEDOM FREE DOOM FOR ALL ----SKRIBENDO RAPORTO EKSPEDENDA TELAGRAMO DA ARTE DE DAR EM POLÍTICA - DONU AL INFANTOJ PO TRI POMOJ ..DOU ÀS CRIANÇAS À RAZÃO PO DE TRI 3 POR CADA CRIANÇA ATÉ TEM TAXA DE RETRIBUIÇÃO .....O ESPERANTO COMO LINGUAGEM POLÍTICA TEM PROFUNDAS RAÍZES MORAIS E ÉTICAS INCLUSIVE SUFIXOS QUE DENOTAM AQUILO QUE TEM DE SER FEITO UMA OBRIGAÇÃO PASSIVA DE ORDEM MORAL OU MESMO DO MATERIALISMO DIALÉTICO E ESSE SUFIXO MARXISTA É END ,,,,FARENDA LABORO ...OBRIGAÇÃO MORAL DE EXECUTAR TRABALHO OBRAR LAVORO FACERE ...KOMPLETIGENDA TASKO COMPLETANDO TAREFAS POLÍTICAS ...ATÉ A DICOTOMIA DIREITA SINISTRA ENCONTRA NEGAÇÃO PERFEITA EM ESPERANTO .DEKSTRO DIREITA MALDEKSTRO ESQUERDA EM ESPERANTO A ESQUERDA É A NEGAÇÃO DA DIREITA ... RAÍZES ADJECTIVAS PARA SUBSTANTIVOS POLÍTICOS UNIVERSAIS ,,,DENSEJO (DENSO CERRADO) MALDENSEJO (CLAREIRA POLÍTICA) MALCASTEJO (BORDEL POLÍTICO) malĉastejo.....SOLEJO LUGAR SOLITARIUS APARTIDARIUS TRANSEJO (PONTO DE TRAVESSIA POLÍTICA) KOMFORTAEJO QUARTO TABAK KULTIVEJO LIKIDENDA FAKTURO MERCKELIANO-ESPERANTO Pyramide - (Bauwerk, Geometrie) piramido Pyramiden - (Fiebermittel) piramidono pyramidenförmig - piramida Pyrenäen - (Gebirge) Pireneoj Pyrenäen-Halbinsel - Pirenea Duoninsulo Pyrheliometer - pirheliometro Pyrit - (Mineral) pirito Pyrometer - pirometro pyrophor - pirofora Pyrophor - piroforo Pyrosis - pirozo Pyrotechnik - (Feuerwerkerei) pirotekniko Pyrotechniker - piroteknikisto Pythagoras - Pitagoro Pythagoreer - pitagorano pythagoreisch - pitagora, (Mathematik: pythagoreischer Lehrsatz) Teoremo de Pitagoro Pythagorismus - pitagorismo Python - (Schlange) pitono Päan - peano Pächter - farmanto, farmulo, (als Berufsbezeichnung) farmisto Päckchen - pakaĵeto, malgranda poŝta paketo, paketo Pädagoge - pedagogo Pädagogik - pedagogiko, pedagogio pädagogisch - pedagoga, pedagogia, (erzieherisch) eduka Päderast - pederasto Päderastie - pederastio Pädiater - (Medizin: Kinderarzt) pediatro Pädiatrie - (Medizin: Kindermedizin) pediatrio Pädologie - pedologio Päonie - peonio päpstlich - papa Pärchen - (Liebespaar) amanta paro, (Zoologie) paro (de masklo kaj femalo) Pärfümerie - parfumvendejo Päuschen - ripozeto Pöbel - (Pack) kanajlaro, fipopolo, popolaĉo, popolamaso, (Plebs) plebo pöbelhaft - pleba, plebana, kiel la plebo Pökelfleisch - peklita viando, pekloviando pökeln - (Kochkunst) pekli Pökelwasser - (Salzlake) peklakvo, pekloakvo pünktlich - (genau) ekzakta, preciza, akurata, (strikt) strikta, (rechtzeitig) ĝustatempa Pünktlichkeit - akurateco, ekzakteco, prompteco, precizeco Püree - (Kochkunst) pureo, (Brei) kaĉo

ENDAS COMO RAIZ INDEPENDENTE

USA-SE NA ACEPÇÃO DE SER 

NECESSÁRIO, FORÇOSO

OBRIGATÓRIO

VIVER É PRECISO 

EKSPENDENDAS TRI POMOJ

DESPACHEI TRÊS POMOS D'OURO