Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

DA LINGUAGEM POLÍTICA - LA PUBLICO KUS CIAM IRAS KIEL ANARO DA SAPOJ POR LA KRIEMULOJ O PÚBLICO COMO UM COLECTIVO DE CARNEIROS OU REBANHO CORRE ATRÁS DOS QUE MAIS GRITAM KRIE CRY FREEDOM FREE DOOM FOR ALL ----SKRIBENDO RAPORTO EKSPEDENDA TELAGRAMO DA ARTE DE DAR EM POLÍTICA - DONU AL INFANTOJ PO TRI POMOJ ..DOU ÀS CRIANÇAS À RAZÃO PO DE TRI 3 POR CADA CRIANÇA ATÉ TEM TAXA DE RETRIBUIÇÃO .....O ESPERANTO COMO LINGUAGEM POLÍTICA TEM PROFUNDAS RAÍZES MORAIS E ÉTICAS INCLUSIVE SUFIXOS QUE DENOTAM AQUILO QUE TEM DE SER FEITO UMA OBRIGAÇÃO PASSIVA DE ORDEM MORAL OU MESMO DO MATERIALISMO DIALÉTICO E ESSE SUFIXO MARXISTA É END ,,,,FARENDA LABORO ...OBRIGAÇÃO MORAL DE EXECUTAR TRABALHO OBRAR LAVORO FACERE ...KOMPLETIGENDA TASKO COMPLETANDO TAREFAS POLÍTICAS ...ATÉ A DICOTOMIA DIREITA SINISTRA ENCONTRA NEGAÇÃO PERFEITA EM ESPERANTO .DEKSTRO DIREITA MALDEKSTRO ESQUERDA EM ESPERANTO A ESQUERDA É A NEGAÇÃO DA DIREITA ... RAÍZES ADJECTIVAS PARA SUBSTANTIVOS POLÍTICOS UNIVERSAIS ,,,DENSEJO (DENSO CERRADO) MALDENSEJO (CLAREIRA POLÍTICA) MALCASTEJO (BORDEL POLÍTICO) malĉastejo.....SOLEJO LUGAR SOLITARIUS APARTIDARIUS TRANSEJO (PONTO DE TRAVESSIA POLÍTICA) KOMFORTAEJO QUARTO TABAK KULTIVEJO LIKIDENDA FAKTURO MERCKELIANO-ESPERANTO Pyramide - (Bauwerk, Geometrie) piramido Pyramiden - (Fiebermittel) piramidono pyramidenförmig - piramida Pyrenäen - (Gebirge) Pireneoj Pyrenäen-Halbinsel - Pirenea Duoninsulo Pyrheliometer - pirheliometro Pyrit - (Mineral) pirito Pyrometer - pirometro pyrophor - pirofora Pyrophor - piroforo Pyrosis - pirozo Pyrotechnik - (Feuerwerkerei) pirotekniko Pyrotechniker - piroteknikisto Pythagoras - Pitagoro Pythagoreer - pitagorano pythagoreisch - pitagora, (Mathematik: pythagoreischer Lehrsatz) Teoremo de Pitagoro Pythagorismus - pitagorismo Python - (Schlange) pitono Päan - peano Pächter - farmanto, farmulo, (als Berufsbezeichnung) farmisto Päckchen - pakaĵeto, malgranda poŝta paketo, paketo Pädagoge - pedagogo Pädagogik - pedagogiko, pedagogio pädagogisch - pedagoga, pedagogia, (erzieherisch) eduka Päderast - pederasto Päderastie - pederastio Pädiater - (Medizin: Kinderarzt) pediatro Pädiatrie - (Medizin: Kindermedizin) pediatrio Pädologie - pedologio Päonie - peonio päpstlich - papa Pärchen - (Liebespaar) amanta paro, (Zoologie) paro (de masklo kaj femalo) Pärfümerie - parfumvendejo Päuschen - ripozeto Pöbel - (Pack) kanajlaro, fipopolo, popolaĉo, popolamaso, (Plebs) plebo pöbelhaft - pleba, plebana, kiel la plebo Pökelfleisch - peklita viando, pekloviando pökeln - (Kochkunst) pekli Pökelwasser - (Salzlake) peklakvo, pekloakvo pünktlich - (genau) ekzakta, preciza, akurata, (strikt) strikta, (rechtzeitig) ĝustatempa Pünktlichkeit - akurateco, ekzakteco, prompteco, precizeco Püree - (Kochkunst) pureo, (Brei) kaĉo

ENDAS COMO RAIZ INDEPENDENTE

USA-SE NA ACEPÇÃO DE SER 

NECESSÁRIO, FORÇOSO

OBRIGATÓRIO

VIVER É PRECISO 

EKSPENDENDAS TRI POMOJ

DESPACHEI TRÊS POMOS D'OURO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Hello. yellow.. I'm black.... I know it has been a while (like a century), but so much has happened. First off, Ahaziah just died, just like his good for nothing daddy....Papa Doc Duvalier of Numidia, like father like son, he will not buried in the Valley of the Kings with Soh Ares the mighty of The Big FAT GODS. To bad though. He was so young (less than 70)and eager to be pleased.
Although that is very sad indeed, it's the East chance to be Judah's sole monarch. There is only one way to do it, though.
That's right. The East have to kill off the House of David. And they have just sent out the men to do the job. That means many babies must be put to the sword. Kind of sad (not really). After that, West will not be the true Queen of Judah. West need puppet kings no more. WEST as Judah