Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

A LINGUAGEM POLÍTICA PRESSUPÕE NO OUTRO UM ADVERSÁRIO DUM FANATISMO IRREDUTÍVEL QUIÇÁ IRREVOGÁVEL UM HEREGE INCAPAZ DE SER CONVERTIDO À VERA FÉ ---NENIAM CIE PARALU SAGE FALEC INTER LUPOJ KRIU LUPE ....NUNCA EM TODA A PARTE A SENSATEZ COMANDA QUE ENTRE LOBOS SE GRITE LOBO ...É UMA FÓRMULA DE APAZIGUAMENTO POLÍTICO SUPONHO DAS ADJECTIVAÇÕES DOS ADVERSÁRIOS POLÍTICOS E OUTROS PALERMÓIDES ANO MASCULINO PALERMOIDANO PALERMOIANINO FEMININO ANINO OU AKADEMIANO COMO NÓDOA? ASOCIANO DE LOJA GRANDE ORIENTA-TE LUSITANO COMO SÓ ARES O SABE ?GRUPANO DE PPP ? KLUBANO BENFIKISTANO? RELIGIANO? EUROPANO ARIANO INSULANO NOT AMERIKANO LISBONANO? URBANO? KRISTANO? MAHOMETANO? ISLAMANO? CIVITANO? KORPORACIANO RESPUBLIKANO? SEKTANO FAMILIANO STATANO la kvereloj inter la ŝtato k la eklezio; liberalisma, totalisma, socialema ŝtato. ☞ demokratio, diktaturo? DIKTAMOLANO? SUFIXO AN O INDIVIDUO SIMPATIZA COM AS IDEIAS ACIMA OU NÃO ....IST SUFIXO QUE INDICA SER PARTICIPANTE ACTIVO É BUDHISTO? KOMUNISTO ? BLOKISTO? SOCIALISTO? KALVINISTO ? ANARKISTO?anarkia; anarkisma; anarkie; anarkisme anarchism - anarkismo anarchist - anarkiisto anarchistic - anarkiisma; anarkia anarchy - anarkio; anarkiismo SAMKLASANO DO PEDRO NUNES OU DOUTRO LYCEU PLATONICUS?É TODA UMA NOMENKLATURA


AKADEMIANO 


ANARO COLECTIVO


AKADEMIANARO


ANECO MEMBRO DA VERA FÉ 


SEJA ELA QUAL É


AKADEMIANECO 


ANARA GREGÁRIO
ANIGINDA IDEIA DIGNADE ADESÃO

4 σχόλια:

Hello. yellow.. I'm black.... I know it has been a while (like a century), but so much has happened. First off, Ahaziah just died, just like his good for nothing daddy....Papa Doc Duvalier of Numidia, like father like son, he will not buried in the Valley of the Kings with Soh Ares the mighty of The Big FAT GODS. To bad though. He was so young (less than 70)and eager to be pleased.
Although that is very sad indeed, it's the East chance to be Judah's sole monarch. There is only one way to do it, though.
That's right. The East have to kill off the House of David. And they have just sent out the men to do the job. That means many babies must be put to the sword. Kind of sad (not really). After that, West will not be the true Queen of Judah. West need puppet kings no more. WEST as Judah